تور MH کارخانه

دوخت موضوع کارخانه

قرقره پیچ

قرقره پیچ

دستگاه سیم پیچ با سرعت بالا

دستگاه سیم پیچ با سرعت بالا

ماشین آلات رطوبتی با دمای بالا و فشار بالا

ماشین آلات رطوبتی با دمای بالا و فشار بالا

دستگاه پیچ گوشتی معمولی

دستگاه پیچ گوشتی معمولی

کارخانه Threads Threads

سیم پیچ

سیم پیچ

ماشین سیم پیچ معمولی

ماشین سیم پیچ معمولی

چرخاندن

چرخاندن

کلافه

کلافه

نوع دوتایی Twister

نوع دوتایی Twister

نخ تقلبی

نخ تقلبی

ماشین آلات رنگرزی و دستگاه

ماشین آلات رنگرزی و دستگاه