انگلیسی English

Mh به سرعت نیاز به رنگ دقیق برای رنگ سایه رنگ مشتری فراهم می کند. این فرایند با استفاده از تیم های رنگی متخصص و تجهیزات اندازه گیری رنگ پیشرفته آغاز می شود. الزامات رنگ مشتری به Mh در نمونه های فیزیکی ارسال می شوند یا برای تطبیق به صورت الکترونیکی ارسال می شوند. تولید انبوه دقیقا مطابق با رنگ نمونه با سیستم اندازه گیری رنگ Mh است.

فشار مادون قرمز پیشرفته

بدون سیستم اندازه گیری اتوماتیک رول لوله

سیستم توزیع پودر نیمه اتوماتیک

سیستم تصفیه و حمل و نقل خودکار

نام تجاری

  

درخواست کن
1000 شخصیت های چپ
اضافه کردن فایل

COPYRIGHT © 1999-2017

NINGBO MH نخ و کارخانه نورد.